ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 

Δημοσιότητα


- Ραδιοφωνική συνεύντευξη Μανώλης Πιμπλής - ρ/σ 24/7 στην Ιωάννα Κλεφτόγιαννη (εδώ)
- Ραδιοφωνική συνεύντευξη Μανώλης Πιμπλής - Athens Voice /26.04.2018 (μέρος 1ο)
- Ραδιοφωνική συνεύντευξη Μανώλης Πιμπλής - Athens Voice /26.04.2018 (μέρος 2ο)
  • فیلم